Forurening kan have store og fatale konsekvenser for naturen

Forurening kan have store og fatale konsekvenser for naturen

Det er altid tragisk når der sker en ulykke af den ene eller den anden slags. Men når det sker i kritiske omgivelser, hvor eksempelvis miljøet kan risikere at tage skade, bliver det straks mere intensiveret. Det kunne for eksempel være i det tilfælde at der sker noget med et skib, som efterfølgende begynder at lække olie ud i vandet. Det er noget som kan have rigtig stor påvirkning på det dyreliv og miljøet, der er lige omkring det område. Nogle gange i så slem en grad, at det er med døden til følge for mange dyr.

Der er brug for en hurtig indsats

I sådanne tilfælde, er der brug for en hurtig indsats, så man kan være med til at minimere skaderne så meget som muligt. Det gælder om at indkredse området hvor skaden kan udvikling sig, og så ellers komme i gang med at behandling eller forebygger problemer. Der findes da også mange forskellige evakueringsplaner, skulle ting som et havareret skib finde sted. Så er miljøstyrelsen på pletten med den rigtige behandling.