Høfder er gammel teknologi

Høfder er gammel teknologi


Alle steder langs de danske strande vil man møde lange rækker af sten der er lagt fra kysten og en femten til tyve meter ud i vandet. Det kan virke underligt at man kan beskytte kysten ved at lægge stenene på den led i stedet for at lave en egentlig spærring ude i vandet der ligger på langs af kysten. Men høfderne fungerer på den måde at det sand der kommer ind med bølgerne, aflejres mellem høfderne og dermed vokser strandbredderne faktisk i stedet for at erodere væk. Dette er gammel viden og derfor kan man mange steder finde høfder fra meget gammel tid, der ligger overraskende langt væk fra den nuværende vandkant.