Når den sidste rejse skal arrangeres professionelt

Når den sidste rejse skal arrangeres professionelt

Livets mange faser og den sidste af dem alle

Det er uundgåeligt, og det ved de fleste nok, men alle mennesker kommer af dage på et tidspunkt, og man får brug for enten at vælge en begravelse eller en bisættelse, som den sidste rejse mod evigheden. Derfor er der mange som tager sagen i egen hånd, og enten før tiden kommer planlægger sin egen bisættelse i København eller et andet sted hvor man hører hjemme, og laver en fast aftale med sin bedemand og får en pris på bisættelse eller begravelse eller hvad man vælger som den sidste rejse. Der kan være stor forskel på hvad man har lyst til, skal være sit sidste hvilested. Måske handler det også lidt om hvad der har været tradition for i familien, eller hvilken religion man mener at tilhøre, men under alle omstændigheder så er det et meget personligt valg, og et valg som er fornuftigt at tænke over hvis man har en hård sygdom eller er ved at have en alder, hvor livets fest er ved at være slut. Og det behøver overhovedet ikke være tabuiseret at tale om, hverken med sine venner eller med sin familie, om de ønsker man har for den sidste rejse. Og hvis man som pårørende ikke har fået talt med den afdøde om ønskerne, så kan en professionel og dygtig bedemand ofte vejlede og rådgive om gode løsninger på denne dag.

Livet er jo en fest

Man fejrer så mange glade begivenheder gennem et liv, at man også gerne må se den sidste store begivenhed som en fejring af livet, selvom det er slut. For man kan jo som familie og pårørende have stor glæde af at mindes den afdøde og de mange tusinde oplevelser som denne har haft, ved at ære personen og de værdier som denne havde. Og det er der mange som forsøger, og som sætter pris på at få hjælp til ved dygtige fagfolk som beskæftiger sig med begravelse og bisættelse i deres daglige arbejde.